polett

oktober 16th, 2010

Odds til V-75 Bergen 16 okt

av polet   Lagret under: Trav, Uncategorized     Stikkord:     

http://travodds.wordpress.com/ Rank  til lørdag

Avd 1

Antatt

Avd 2

Antatt

Avd 3

Antatt

Nr

Odds

nr

Odds

nr

Odds

7

1,728

2

2,112

10

2,34

6

4,4

7

4,4

6

5,6

4

6,2

9

6,2

11

6,8

3

12

12

7,6

8

8,4

5

13,0

4

9,8

12

10,2

2

16

6

14

3

12,8

1

23,2

3

30

9

18

1

33,2

1

23,2

8

35

7

30,7

5

37,5

4

35,7

11

42,5

5

42,5

10

42,5

2

42,5

13

62,5

14

80,0

15

######

Avd 4

Antatt

Avd 5

Antatt

Avd   6

Antatt

nr

Odds

nr

Odds

Nr

Odds

2

1,84

3

3,26

2

strøket

9

5

4

6,2

9

3,6

6

6,4

7

7

12

4,8

3

8

2

9

10

8

12

9,4

11

11,2

8

11,8

8

16

8

16,8

5

16

4

20

12

20

3

20

1

26,4

10

25

4

26,4

11

35

5

30,7

7

35

10

37,5

1

42,5

1

37,5

7

42,5

6

42,5

6

42,5

5

42,5

9

42,5

11

strøket

Avd 7

Antatt

Nr

Odds

12

2,6

14

3,9

2

5,1

5

12

9

15

3

16

15

20

6

23,2

1

28,2

7

37,5

4

42,5

8

42,5

13

42,5

10

62,5

11

62,5

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

oktober 16th, 2010

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq

Det Norske kraftregime og nettpolitikk, får Nigeria brevene til å virke seriøse

Statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) nye kraftlinjepolitikk kan koste strømkunder i Sør-Norge 1000 kroner i økte strømutgifter, i tillegg til økt nettleie, mener krafteksperter.  http://e24.no/makro-og-politikk/article3626483.ece

Hmm vi skal betale dyrt for investering i nettkapasitet? Burde vi da få aksjer i det den norske stat pålegger oss å betale?

www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000521

www.vg.no/dinepenger/

www.vg.no www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584432

8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år. (EU-kommisjonen kan ilegge nettselskapene bøter, om de ikke bygger ut nettet, slik at strømmen kan flyte fritt – også over landegrensene. Men siden det strider mot Grunnloven at andre enn norske myndigheter kan gi bøter, har man skjult dette faktum ved å tilsynelatende gi NVE retten til å gi bøter.) Se bildet i full størrelse § 10-6. Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av loven og dens virkeområde. Departementet kan gi de forskrifter som er nødvendig for ivaretakelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette innbefatter bestemmelser til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene, samt bestemmelser om behandling av tvister, saksbehandlingsfrister og utsatt iverksetting av vedtak.

Hvordan ser fordelingen av nettleien ut?

10 %Regional

Distribusjonsnettet 54 %    Altså 54 % mere til nettleie for strøm som skal føres til Europa og  du betaler ennå mer for strømmen.

Avgifter36 %.

Kabler til Holland  Lengde 580 Km. Pris ca.4,6 Milliarder

Kabel nr. 4 til Danmark går som planlagt  26.01.2010

Se side 11 og 12 http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf

Store deler av nettets kostnader er faste (om lag 90 %) og uavhengig av forbruk. Om lag1 5% av nettariffen består av faste ledd.
Ved redusert forbruk et år vil derfor nettariffene øke i årene etter, for at faste kostnader skal dekkes.

Se side 17 http://Energi 0gNettleien% 202010.pdf Frem til 2020 vil nettleien sannsynligvis øke som følge av behov for investeringer- Bare Statnett skal investere 30 milliarder de kommende 10 år, dette er knyttet til opprustning av gammelt nett,og nye utenlandsforbindelser

Mere om vann-videt : http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/2009/statsradens-tale-pa-statnetts-hostkonfer.html?id=585516

Statnett og Svenska Kraftnät selger Nord Pool ASA til Nasdaq (17.03.2010    se link

LINKER: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Eu flagget Nei til Eu befester sin posisjon i Norge. Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! Norges lover og § 1- § 83 – § 112

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

september 4th, 2010

V-75 Biri 4 september rank

av polet   Lagret under: Trav          

Klikk på

V-75 Biri 4 september

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

august 28th, 2010

Rank V-75 Jarlsberg 28 ugust

av polet   Lagret under: ukultur          

V-75 1
Dagens odds nr sum Poeng M Navn odds 2
3,36 1 24408 2,2 2100 RAMSTAD LOKE 2,78
3,08 5 7721 5,3 2100 TORPA GLAD 4,20
5,6 12 53025 3,0 2120 VESLE SJUR 4,30
10,4 10 7174 6,1 2120 KNELL 8,26
13,6 3 778 6,7 2100 KRØSUS 10,16
13,6 7 4410 7,1 2120 ROSSI 10,36
16 15 4241 8,4 2100 ROKNE ELD 12,19
40 2 3223 6,1 2100 KJELTRINGEN 23,06
40 8 825 7,0 2120 MJØLNER FLAKS 23,52
40,0 4 885 9,8 2100 PEDRUS 24,92
40 14 264 13,8 2120 DRUASEL 26,91
40 6 343 19,2 2120 ÅSPE KVIKK 29,61
80 13 969 6,5 2120 TRONS PILA 43,26
80 11 207 12,4 2120 HEGER’N 46,18
80 9 30 15,0 2120 SKIBBER 47,48
V-75 2
Dagens odds nr sum Poeng M Navn odds 2
2,52 4 7230 3,2 2100 JARLI MAI 2,85
6,4 8 3143 2,6 2120 FRISLI MODI 4,51
5,2 9 4585 4,1 2120 JÆRVENKA 4,65
6,4 1 1606 5,5 2100 SØR BRUDEN 5,97
9,6 12 1840 5,6 2140 ØYLILL 7,62
9,6 5 196 16,6 2100 KREMLINN 13,10
20 10 647 7,9 2120 PRINSE TORA 13,93
20 7 323 10,3 2120 VESLE MARTE 15,17
40 11 284 6,6 2120 DOLLIEL 23,32
40 2 71 13,2 2100 KOLNES GERMA 26,62
40 6 93 14,5 2120 TIONA 27,25
80 13 133 7,6 2140 PI SJURA 43,78
#I/T 3 #I/T 9,7 2100 MARI SNELLA #I/T
V-75 3
Odds nr sum Poeng M Navn odds 2
4,4 5 10181 2,4 2100 CREAM OF ARNIE 3,41
2,24 12 153808 7,3 2100 GOLDEN BROWN 4,76
5,6 7 467 8,0 2100 ARCHIPELAGO 6,82
13,6 11 958 1,9 2100 AURO NEWS 7,75
9,6 4 515 8,1 2100 TWIST CHOCOLATE 8,84
16 9 5693 3,9 2100 LØB COWBOYLAND 9,93
26,4 10 350 12,5 2100 C.C. PARADISE IMAGE 19,43
26,4 1 323 13,7 2100 NICE SPENDER 20,06
40 3 211 6,2 2100 GLAD X.T. 23,09
40 6 323 10,9 2100 RAMONA’S EXPRESS 25,47
40 8 1204 11,2 2100 NO MANS LAND 25,58
40 2 123 14,0 2100 STARO VA BENE 26,98
V-75 4
Odds nr sum Poeng M Navn odds 2
1,456 3 71626 1,4 2100 A.B. LOM’N 1,43
3,8 9 19704 2,9 2120 BLEKE PRINSESSA 3,33
13,6 13 #I/T 2,5 0 0 8,03
16 2 14 3,6 2100 KONGE BLESEN 9,78
16 7 1016 5,2 2120 EGIL 10,58
40 8 534 8,7 2120 STUMNE SAGA 24,37
40 4 159 10,3 2100 RINGO 25,14
40 6 21 11,1 2100 APRIL GNIST 25,54
40 1 86 12,6 2100 KVAMS TROLL 26,32
40 5 94 13,9 2100 BOTTOLF 26,95
80 10 188 6,1 2120 HARALDS LINNEA 43,06
80 12 31 8,0 2120 HEFFALOMPEN 43,99
80 11 18 16,3 2120 MINA BEST 48,13
#I/T 14 4382 0,0 2120 WELITA #I/T
V-75 5
Odds nr sum Poeng M Navn odds 2
3,08 10 5616 2,8 1609 PINE LANE 2,93
5,6 4 1625 3,0 1609 BARON CHANCE 4,28
6 1 4959 2,8 1609 MAKSI WINNER 4,41
8 2 1250 7,8 1609 LOVE FORCE 7,90
8,8 7 1753 7,9 1609 VICTOR INVALLEY 8,37
9,6 9 692 8,2 1609 ILL SENTRY 8,91
10,4 6 762 9,7 1609 LORD KLENOD 10,06
9,6 12 863 10,6 1609 LORNE ELIJON GATLING 10,11
26,4 5 588 4,8 1609 RINGO DUCAL 15,62
40 3 49 17,9 1609 PARK HEAVEN 28,97
80 8 12 17,8 1609 SPENDA BARBIEGIRL 48,92
#I/T 11 #I/T 6,5 1609 BULLY #I/T
V-75 6
Odds nr sum Poeng M Navn odds 2
4,6 11 73121 3,2 2640 SWEET CASE 3,91
4,6 13 8628 3,5 2640 CASE 4,07
2,72 3 29145 7,0 2620 VALNES ALICE 4,88
8 6 2421 8,4 2620 LOVEABLE VOLO 8,18
13,6 7 2223 10,0 2620 OKAPI GARBO 11,79
20 2 360 3,9 2600 ARIELLE STAR A.B. 11,97
8,8 8 5904 16,5 2640 VANITY RICH 12,67
40 5 271 2,3 2620 DANCING GIRL D.E. 21,15
40 1 945 2,7 2600 GLAD POTATO X.T. 21,34
40 4 31 7,0 2620 EMILY PARK 23,49
40 10 197 7,9 2640 NOKIEN 23,93
80 15 250 4,4 2640 LIVELY F.H. 42,18
80 12 442 8,0 2640 LALITA SAS 43,98
80 14 282 12,4 2640 MADAM LAVEC 46,22
80 9 620 23,1 2640 MAMIE’S MUSTIQUE 51,57
V-75 7
Odds nr sum Poeng M Navn odds 2
2,68 9 24298 8,5 2620 MYSTERIOUS 5,60
4,8 7 9543 9,9 2620 VINN DE LUXE 7,34
5,6 5 13482 10,6 2600 SEE SEE RIDER 8,12
13,6 12 2237 5,8 2620 NORVELOUS NEWS 9,70
20 2 1917 7,2 2600 CANNY 13,58
20 3 2375 9,3 2600 SHANTI’S LORENTZ K. 14,67
16 14 213 13,6 2620 STRONG KNIGHT 14,78
20 1 3192 10,3 2600 HAHNEMANN 15,15
16 4 2848 16,3 2600 QUANTUM MAXIMILIAN 16,15
26,4 10 2111 5,9 2620 MCCORMICK 16,17
40 15 347 4,6 2620 BALDER EXCLUSIVE 22,32
40 8 450 4,9 2620 DIGITAL CHARCOAL 22,45
40 6 664 9,3 2620 WHY NOT A WINNER 24,67
40 13 102 17,4 2620 J.S. SENSATION 28,69
80 11 128 25,8 2620 ORION DU GOUTIER 52,88

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mai 28th, 2010

Lunds tingsrätt dömde

av polet   Lagret under: ukultur          
vg.no/musikk/grand-prix/artikkel.php?artid=10007668
vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10007709

Skammelige SVERIGE

25 årig libanser banker 78 kvinne ihjel

Ett Hån mot Inger og Ingers mann og rettsikkerheten.

For grovt  drap kan domstolene  gi opp til seks år fengsel i følge Svensk lov. Så dette er patetisk og latterlig lavt. Legg også merke til at han under formidlende omstendigheter fratrekkes det  et par måneders  av straffen på grunn av psyken hans. Han var ikke helt god i hodet og er derfor ikke fullt ut ansvarlig for dette.

Ingers liv og  som var totalt forsvarsløs mot en sprek ung mann, verdsettes altså til 1 år og 10 mnd. Tragisk- skandaløst og svensk mangel på verdsettelse av sin egnes borgeres  humane rettigheter.

Lunds tingsrätt dömde

Libanesen Ahmad Akileh, født 1986-08-12, for grov misshandel, grovt vållande till annens død og misshandel av normalgraden till fengsel 1 år 10 måneder

Ahmad Akileh ska betale i  skadestand til Sven Wickman kr. 43 000 kr samt till dødsboet etter Inger Wickman med Kr. 18 944

Erstatningen på kr. 61.944 rekker vel knapt nok å dekke hva en begravelsen koster.

Libaneseren,  tilhører samme radikale moské som brødrene som angrep Vilks med molotovcoktail og kniver, er  fortsatt velkommen å bo Sverige!

Häktade

Mentor Alija, född 1989-04-20
Mensur Alija, född 1990-09-05. Han är häktad i sin frånvaro då han är inlagd på sjukhus för brännskador som han fick när de skulle sätta eld på Vilks hus. Ny omhäktningsförhandling sker efter omvårdnaden.

http://www.youtube.com/watch?v=-_k-bwxVnt4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=pu_-zMSVq6E&feature=player_embedded

Til sammenligning får en sigøyner familie som blev nektet å bli medlemmer i ett borettslag fikk Kr. 100. 000 i skadestand.

Som muslimsk mann som på relgiøst grunnlag nektet å håndhilse på en svensk kvinna på ett  jobb intervju og  dermed ikke fikk  få jobbe fikk Kr.  60.000 kr i skadestand  til den stakkars krenkte muslimske mann.

Jag er inte sjuk jag er bara Svensk

Halal tv i Sverige

Hva slags land er Sverige ?

I sympati med ofrene burde alle nordmenn boikotte Sverige i 1 måned. August måned er en bra måned å boikotte svensk grensehandel. En boikott sender ett skikkelig signal til de svenske myndighetene om deres mangel på respekt for egne borger.


Meld deg  på og boikott sverige i Agust facebook.com/groups/edit.php?members&gid=122886107745627

http://juridikbloggen.wordpress.com/2010/05/28/straff-och-rattvisa/

aftonbladet.se/nyheter/article7202606.ab

svd.se/nyheter/inrikes/fangelse-for-p-brak-i-landskrona_4781445.svd

skanskan.se/article/20100528/SVALOVLANDSKRONA/100529732/1057/*/fangelse-for-23-aringenTips oss hvis dette innlegget er upassende

april 19th, 2010

Legg merke til datoen 17.06.99

17.06.99

http://tux1.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/d86301.htm

Bakgrunnen for statistikken er Oslo-politiets tall for gjerningsmenn som er funnet skyldige i 1998.

I alle aldre begår innvandrere flere lovbrudd enn nordmenn, og forskjellene er størst for menn under 30 år. I aldersgruppen 25 til 29 år begår innvandrere dobbelt så mange lovbrudd som nordmenn.

Enkelte steder er forskjellene enorme. Innvandrergutter mellom 14 og 17 år begår ran og utpressing hele 20 ganger så ofte som nordmenn.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

april 14th, 2010

Brussel opplever bølger av vold

av polet   Lagret under: EU          

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000660

Lenge leve Schengen, så kan det værra det samme med landets egne innbyggere.

Schengen-avtalen omfatter idag 26 europeiske land: BelgiaDanmarkEstlandFinlandFrankrikeHellasIslandItaliaLatvia,LitauenLuxembourgMaltaMonacoNederlandNorgePolenPortugalSlovakiaSloveniaSpaniaSveitsSverigeTsjekkia,TysklandUngarnØsterrike.

Diplomater og parlamentarikere frykter for sine  liv.

Et foreløbig høydepunkt ble tangert mandag 12.4-10 med en serie Av ran , hvor tre ble skutt og drept.

Mandag  ble to forskjellige  juvelérbutikker ranet, de skjøt og drepte eieren og såret hans sønn. I arbeiderkvarteret Schaerbeek trakk juveleren sin pistol og traff en av ranere dødelig. Like  før hadde politiet jaktet og skutt en kriminell på motorveien. På kvelden samles ca. 30 personer opptøyer i Saint Gilles i protest mot skytingen av den kriminelle, de satte biler i brann og kastet sten og molotovcockails mot en politistasjon. To ran, tre døde, en gangsterjakt + opptøyer – alt sammen i løpet av ett døgn.

I næste uke vil den belgiske premierminister Yves Leterme møte  representanter for myndigheterne i Brussel for å drøfte sikkerhetssituationen.

watch?v=8aQldDIGHzM

http://translate.google.com/translate?u=http://www.derwesten.de/nachrichten/panorama/Bruessel-erlebt-eine-Welle-der-Gewalt-id2849630.html&hl=no&langpair=auto|no&tbb=1&ie=UTF-8

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 30th, 2010

Hvor gammel er jeg?

av polet   Lagret under: Innvandring, Muslimer, Politikk, ukultur          


Hvor gammel er han? trykk  her for å stemme

(polls)

rett svar se nederst på sidenBookmark and Share

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I følge svenske myndigheter er han 14 år ????

Svt fant ut att de ikke kunne forsette å vise bildet ovenfor og fjernet det. Av hvilken grunn kan man bare spørre seg

http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=3459612

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 27th, 2010

Ungdom knivstukket i London

av polet   Lagret under: Innvandring, ukultur          

20  gutter i alderen 14 til 17 ble arrester etter knivstikking på Victoria T-banestasjon 17 tiden torsdag i London sentrum. Ungdommene skal ha kommet til sentrum av London med flere  forskjellige busser,   iført skoleuniformer og hettegensere.

Angrepet varte i lang tid,  minst to minutter. Et vitne beskrev hvordan han så en skolegutt ble hugget ned med skrutrekkere av  minst 15 svart ungdom ned i Victoria Underground Station.

Detektiv Superintendent Ashley Croft, i det Britiske Transport Politi (BTP), som leder undersøkelse, sa at det var, en meget rå og hensynsløs vold.

En fra det lokale politiet som utførte førstehjelp, ble ned dynket av blod da han desperat forsøkte å redde guttens liv, som senere døde på sykehuset.

Etterforskere har funnet flere våpen, deriblant minst to kniver,  nær åstedet for angrepet.

De arresterte ble sendt til flere forskjellige politistasjoner rundt om i London for avhør.

Drapsmennene antas å komme fra flere skoler i Sør-London

Offeret var Sofyen Ghailan og som  var elev ved Henry Compton School i Fulham en  Skole som  ofte blitt beskrevet som en av de verste i landet.

Drapsofferet

Reportere som ville intervjue folk nær offerets hjem i Acton, West London, ble drapstruet av lokale ungdommer.

For fem år siden ble en fra Henry Compton Secondary School’s tidligere elev, Elliot White,  24, dømt for å bidra til å drepe bankmannen John Monckton, foran sin kone og datter.
For tre år siden,var skolen  i nyhetene igjen når eleven Kodjo Yenga ble knivdrept av en gjeng i nærheten Hammersmith.
Rundt halvparten av elevene snakker engelsk som andrespråk. Flyktninger, sigøynere og barn i omsorg utgjør en betydelig del av elevene.

Skolens hjemmeside: http://henrycompton.net/blog/ Dette er en skole, som de  fleste ansvarlige foreldre, vil unngå at deres barn skal gå.

Gender of entry: Boys. - Age range: 11-16. -Number of students: 599

Antallet tenåringer som er knivdrept i hovedstaden hittil i år, er nå kommet opp i 4,  I fjor var det samlet  14.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

mars 26th, 2010

Hon hånades på internet

av polet   Lagret under: ukultur          

Uppdrag granskning | SVT Play

http://www.youtube.com/watch?v=26pP_EdUX7o Voldtektsmannen i hvit T-skjorte

Dommen:Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m .Sluten ungdomsvård 4 månader

Familien til den dømte Dennis Häggström terroriserer.

Hon hånades på internet – då förgrep han sig på en flicka till

Støtt Linea på facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=109039959122640&ref=mf

Se link:

http://cattasbubbla.wordpress.com/2010/03/24/sammanfattning-ang-stollarna/

http://www.vl.no/verden/article5041635.ece

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00